0 Shares 281 Views
00:00:00
27 Jun

ಮಂಗಳನು ಎಂಟು ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಮದುವೆ

March 30, 2018
281 Views

ಮಂಗಳ ಗ್ರಹವು ಎಂಟನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವಾಗ, ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಮೇಲೆ ಹಾಗೂ ಜೀವನ ಸಂಗಾತಿಯ ಮೇಲೂ ಸಹ ಆ ಗ್ರಹವು ಅತ್ಯಂತ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾದ ಮತ್ತು ಅಪಾಯಕಾರಿ ಸ್ಥಳವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇದು ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಸಂಬಂಧ, ಒಡನಾಟ, ಸಂತೋಷ, ಯೋಗಕ್ಷೇಮ, ಪ್ರಗತಿ, ಅಥವಾ ಮದುವೆಯ ಮುಕ್ತಾಯದ ಮೇಲೆ ಕೆಟ್ಟದಾಗಿ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಹೀಗೆ ಇದರಿಂದ ಹಾನಿ ಅಥವಾ ಕಾಯಿಲೆ, ಕ್ಷಯರೋಗ, ವಿಷಪೂರಿತ ಅನಾರೋಗ್ಯ, ಏಡ್ಸ್, ಚರ್ಮದ ಸಮಸ್ಯೆ, ರಕ್ತದ ಸಮಸ್ಯೆ ಮತ್ತು ದೈಹಿಕ ಅಪಾಯವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ಇತರ ಅನೇಕ ರೋಗಗಳು ತಲೆದೋರಿರುವಂತಹ ತೀರ್ಮಾನಕ್ಕೆ ಬರಬಹುದು. ಮದುವೆಯಾದ ಜೀವನದ ಅಪಾಯವು ಈ ಕೆಳಗಿನ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಉಂಟಾಗಿರಬಹುದು:

1. ನ್ಯಾಯಸಮ್ಮತವಾದ ಚಟುವಟಿಕೆ

2. ಒಬ್ಬರ ಅಸಲೀ ಅಗತ್ಯಗಳಿಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವುದು

3. ಆದಾಯದ ವಿವಿಧ ಮೂಲಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವುದು

4. ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ಸಾಧನೆ ಅಥವಾ ನಿರಾಶೆ, ಹಾಗೂ ಸ್ವತಃ ತನಗೆ ಅಥವಾ ಸಂಗಾತಿಗೆ ತಲೆದೋರುವ ಸಾಧನೆ ಅಥವಾ ನಿರಾಶೆಯು ಕೆಲವು ರೀತಿಯ ಸಾಧನಗಳ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯಿಂದ ಕೂಡಿರಬಹುದು.

* ಅಪಾಯವನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಬಹುದು:

ಯಾವುದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಸಂರಕ್ಷಕ ನಕ್ಷತ್ರಗಳು ಸಹ ಜಾತಕದಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬಂದರೆ, ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಸೂರ್ಯ, ಶನಿ ಮತ್ತು ರಾಹು, ಅವುಗಳು ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಅಥವಾ ಜೀವನ ಸಂಗಾತಿಗೆ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿತ ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಉಂಟಾಗದಂತೆ ಕಾಪಾಡಬಹುದು ಅಥವಾ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಅಪಾಯವನ್ನು ತಂದೊಡ್ಡದಂತೆ ಕನಿಕರ ತೋರಬಹುದು. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ, ಇಡೀ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ವಿವರವಾಗಿ ನಿವಾರಿಸಲು ನಕ್ಷತ್ರಗಳನ್ನು ಅಸಾಧಾರಣವಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಪರಿಶೀಲಿಸಬೇಕಾದ ಅಗತ್ಯವಿರುತ್ತದೆ.

* ಮಂಗಳ ನಿರುಪದ್ರವಿಯಲ್ಲ:

ಯಾದೃಚ್ಛಿಕ ತನಿಖೆಯ ಅಥವಾ ಅಂದಾಜಿನ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ-ರೀತಿಯ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ನೀಡಲು ಜ್ಯೋತಿಷಿಯ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅದು ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಮಂಗಳನ ಈ ಸ್ಥಾನವು ಹಣ ಮತ್ತ ಲಾಭಕ್ಕಾಗಿ ಆದರ್ಶವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಒಂದೇ ಒಂದು ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಬಹುದು. ಆದಾಗ್ಯೂ ಎಂಟನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಚಿಹ್ನೆಯು ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ಹಾನಿಯಿಂದ ಯೋಗಕ್ಷೇಮ, ಮದುವೆ, ಅಥವಾ ಪ್ರೀತಿಗೆ ಹಾನಿಕಾರಕವಾಗಬಲ್ಲದು. ಎಂಟನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಂಗಳನ ಪ್ರಭಾವವು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿದೆ; ಎಂಟನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಚಿಹ್ನೆಯ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿರುವ ಫಲಿತಾಂಶಗಳ ಮಟ್ಟ ಅಥವಾ ಪ್ರಮಾಣವೆಂಬುದು ಇಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ವಿರೋಧವಾಗಿದೆ, ಎಂಟನೆಯ ಮನೆಯ ಮಾಸ್ಟರ್, ಮಂಗಳನ ನಡುವಿನ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಂಪರ್ಕ ಮತ್ತು ಎಂಟನೆಯ ಮನೆಯ ಆಡಳಿತಗಾರನ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿರುವ ಫಲಿತಾಂಶಗಳ ಮಟ್ಟ ಅಥವಾ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಯಾವುದೇ ತೀರ್ಮಾನಕ್ಕೆ ಬರುವ ಮೊದಲು ಸೂಚಿಸಲಾದ ಅಂಶಗಳನ್ನು ನೆನಪಿನಲ್ಲಿಡುವುದು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಎಂಟನೆಯ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಂಗಳ ಗ್ರಹವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬನಿಗೆ ಅಥವಾ ಅವನ ವೈವಾಹಿಕ ಸಾಂಗತ್ಯದ ಗೆಳತಿಯು ಏಳನೇ ಅಥವಾ ಎಂಟನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಂಗಳ ಗ್ರಹವನ್ನು ಹೊಂದಿರಲೇಬೇಕು ಎಂದು ಸಲಹೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ.

* ಪರಿಹಾರೋಪಾಯಗಳು ವಿನಾಶವಾಗಿ ಹೋಗುತ್ತವೆ:

ಮಂಗಳಿಕ ದೋಷವು ವಿಳಂಬವಾಗುವುದನ್ನು ಅಥವಾ ಕೆಲವು ಅಪರೂಪದ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಮಂಗಳ ಗ್ರಹ ಈ ಸ್ಥಿತಿಯು ಪ್ರತಿಕೂಲ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ, ಅಥವಾ ಕೆಲವು ಅಸಾಮಾನ್ಯ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಅನುಭವಗಳನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತವೆ. ಅನಪೇಕ್ಷಣೀಯ ಫಲಿತಾಂಶವು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಿವಾರಣೆಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಾಶವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ವಾಸ್ತವದಲ್ಲಿ, ಗಣಗಳ ಒಂದು ಭವ್ಯವಾದ ಪಟ್ಟಿಯು ಯಾವುದೇ ನೆರವನ್ನು ನೀಡುವುದಿಲ್ಲ.

* ಪರಿಣಾಮಗಳು:

ಮಂಗಳಿಕ-ಅಲ್ಲದ ಸಂಗಾತಿಯು ಮಾತ್ರವೇ ಮಂಗಳಿಕ ಪುರುಷನ ಮೇಲೆ ಅಥವಾ ಸ್ತ್ರೀಯರ ಮೇಲೆ ಪ್ರತಿಕೂಲ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಒಂದು ಊಹೆಯಿದೆ. ಆದರೆ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಆ ಅರ್ಥವೇನಿಲ್ಲ. ಈ ಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ಮಂಗಳ ಗ್ರಹದ ಪ್ರಧಾನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವು ಅದರ ಮಟ್ಟ ಮತ್ತು ಸಂಯೋಜನೆಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಇಬ್ಬರು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ವಿವಾಹ ಸಂಬಂಧದ ಕೆರಳಿಸುವುದು, ಹಾನಿ ಮಾಡುವುದು ಅಥವಾ ನಾಶ ಮಾಡುವುದು.

ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ, ಫಲಿತಾಂಶವು ಮದುವೆಯಲ್ಲಿ ಯಾರೊಬ್ಬರ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಬಹುದು, ಅಥವಾ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಅವರಿಬ್ಬರೂ ಅದರ ಪರಿಣಾಮಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಬಹುದು. ಏಳನೇ ಅಥವಾ ಎಂಟನೆಯ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಂಗಳನ ಜೊತೆಗಿದ್ದ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಅಪಘಾತಕ್ಕೊಳಗಾಗುವ ಮತ್ತು ಮರಣಿಸುವ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳು ಎದುರಾಗುತ್ತವೆ, ಅಲ್ಲಿಂದ ಮುಂದೆ ಮದುವೆಯು ನಾಶಗೊಳ್ಳುವ ಹಲವಾರು ಸಂದರ್ಭಗಳಿವೆ. ಅನೇಕ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ, ಪಾಲಕರು ಏಳನೇ ಅಥವಾ ಎಂಟನೆಯ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಂಗಳನ ಇರುವಿಕೆಯ ಸಂಭವವನ್ನು ಒಳಗೊಳ್ಳಲು ಒಂದು ವರ್ಷ ಅಥವಾ ದಿನಾಂಕ ಮತ್ತು ಹುಟ್ಟಿದ ಸಮಯವನ್ನು ಮರೆಮಾಡುತ್ತಾರೆ.

ಹಾಗಾಗಿ, ಮದುವೆಯ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಂಗಳ ಗ್ರಹದ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಲವು ಪ್ರಮುಖ ಚರ್ಚೆಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮದುವೆಯನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುತ್ತಿರುವಾಗ ಈ ಅಂಶಗಳನ್ನು ನೆನಪಿನಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಮತ್ತು ಅನುಸರಿಸಬೇಕು.

ನಿಮ್ಮ ಮದುವೆಗೆ ಖಚಿತವಾದ ಪರಿಹಾರವಿರುವಂತಹ ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಮೋನಿ ಸರ್ವೀಸ್

You may be interested

ಶಕ್ತಿ ವಿಜ್ಞಾನದ ಸಹಾಯದಿಂದ ಮದುವೆಯು ವಿಳಂಬವಾಗುವ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ
Matrimonial
251 views
Matrimonial
251 views

ಶಕ್ತಿ ವಿಜ್ಞಾನದ ಸಹಾಯದಿಂದ ಮದುವೆಯು ವಿಳಂಬವಾಗುವ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ

Saral Marriage - April 6, 2018

ಮದುವೆ ಎಂಬುದು ಎರಡು ಆತ್ಮಗಳ ನಡುವಿನ ಒಂದು ಮಂಗಳಕರ ಸಂಬಂಧವಾಗಿದೆ. ಅದು ಮರಣದ ಕೊನೆಯ ಘಳಿಗೆಯತನಕವೂ ಮದುವೆಯಾದ ಗಂಡುಹೆಣ್ಣಿಗೆ ಒಂದು ಬಂಧದಲ್ಲಿ ಸೇರಿಕೊಳ್ಳಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಈ ಒಂದು ಸವಿಘಳಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಅವರವರ ಸಂಬಂಧಿಗಳು ಒಟ್ಟಾಗಿ ಒಂದೆಡೆ ಸೇರಿ…

ದಿಕ್ಕುಗಳ ವಿಜ್ಞಾನವು ವಿವಾಹದಲ್ಲಿ ವಿಳಂಬವಾಗುವ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಹೇಗೆ ಪರಿಹರಿಸಬಲ್ಲದು ಎಂಬುದನ್ನು ನೋಡಿ
Match Making
298 views
Match Making
298 views

ದಿಕ್ಕುಗಳ ವಿಜ್ಞಾನವು ವಿವಾಹದಲ್ಲಿ ವಿಳಂಬವಾಗುವ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಹೇಗೆ ಪರಿಹರಿಸಬಲ್ಲದು ಎಂಬುದನ್ನು ನೋಡಿ

Saral Marriage - April 6, 2018

"ಮದುವೆಗಳು ಸ್ವರ್ಗದಲ್ಲಿ ನಿಶ್ವಯಿಸಿರುತ್ತವೆ" ಎಂದು ಒಂದು ಜನಪ್ರಿಯ ಗಾದೆಯು ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಹಾಗೂ ಅದನ್ನು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬಹುತೇಕ ಮಂದಿ ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ ಮತ್ತು ಈ ಉಲ್ಲೇಖವನ್ನು ದೃಢೀಕರಿಸುತ್ತೇವೆ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ವಿವಾಹವೆಂಬುದು ಒಮ್ಮೆ ಜರುಗುವ ಅಮೃತ-ಘಳಿಗೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು ಸಹಜೀವನ…

ವಿವಾಹಕ್ಕಾಗಿ ಅರಳೀ ಮರದ ಪೂಜೆ
Astrology in Marriage
338 views
Astrology in Marriage
338 views

ವಿವಾಹಕ್ಕಾಗಿ ಅರಳೀ ಮರದ ಪೂಜೆ

Saral Marriage - April 6, 2018

ಅರಳೀ ಮರವು ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಮಾನಸಿಕ ಸಂಬಂಧದೊಂದಿಗೆ ಬೆಸೆದುಕೊಂಡಿರುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ಇದು ಗುರುಗ್ರಹದ ಜೊತೆಗೆ ದೃಢವಾದ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಗುರುಗ್ರಹವು ಅತ್ಯಂತ ಸರಿದೂಗಿಸುವ ಗ್ರಹವಾಗಿದ್ದು, ಅದು ಲಾಭದಾಯಕತೆಯನ್ನೂ ಮತ್ತು ವಿನಯಶೀಲತೆಯಿಂದ ಕೂಡಿದ ಆಕರ್ಷಣೆಗಳನ್ನು ಮನೆಯೊಳಗೆ ತರುವಲ್ಲಿ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿದೆ…

Leave a Comment

Your email address will not be published.

Most from this category